Program

Dato: 18.09.23, kl. 11.30-17.00

Sted: Hotel Victoria, Stavanger

 

 Tidspunkt 

Program 

 

11:30 – 12:15 Lunsj og mingling
12:15 – 12:30

Velkommen – v/ Olav Hetland, Vårgrønn CEO 

 Moderator: Helga Rognstad, Samfunns- og myndighetskontakt i Vårgrønn 

12:30 – 12:45 Terje Aasland, Olje- og energiminister – Et hav med muligheter
 


Tema 1: Utvikling av verdensledende havvindkompetanse 

 

12:45 – 13:00

Learnings from the UK: competency development for offshore wind  

Andrew Eadie, Head of Project Services, SSE Renewables

13:00 – 13:15

Nasjonalt kompetansesenter for havvinds rolle i å løse Norges kompetanseutfordringer   

Rune Klausen, daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for havvind

13:15 – 13:35

Panelsamtale 

Terje Aasland, Olje- og energiminister (Ap)

Rune Klausen, Daglig Leder, Nasjonalt kompetansesenter for havvind

Margret Hagerup, Stortingsrepresentant for Rogaland (H)

13:35 – 13:55 Kaffepause


Tema 2: Utvikling av en konkurransedyktig, bærekraftig leverandørkjede 

 

13:55 – 14:10

Nordsjøen som vårt lokale marked og bærekraft som konkurransefortrinn

Børre Lobekk, Administrerende direktør, Nordic Steel    

 

14:10 – 14:25

 Fremtiden for norske havvindleverandører: digitalisering og oppstartsselskaper  

 Helene Bøhler, Daglig leder, Vind AI   

14:25 – 14:40

Erfaringer som leverandør til vindindustrien

Øystein Stjern, Visekonsernsjef, IKM Gruppen

14:40 – 15:00

Panelsamtale

  • Christer af Geijerstam, Direktør prosjektutvikling, Vårgrønn,
  • Børre Lobekk, Administrerende direktør, Nordic Steel
  • Helene Bøhler, Daglig leder, Vind AI,
  • Øystein Stjern, Visekonsernsjef, IKM Gruppen,
  • Harald Minge, Administrerende Direktør, Næringsforeningen i Stavangerregionen
15:00 – 15:20 Kaffepause


Tema 3: Omstilling av energisektoren 

 

15:20 – 15:35

Scaling floating offshore wind through electrification of oil and gas 

Barry MacLeod, General Manager, Flotation Energy

15:35 – 15:50

Havvind i kraftsystemet

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef for energisystem i energi- og konsesjonsavdeling, NVE

15:50 – 16:00

Oppsummering: Hva nå? Neste steg for å skalere havvind i Norge og Europa 

Erik Dugstad, Direktør markedsanalyse og myndighetskontakt, Vårgrønn 

16.00-17.00 Mingling & drinks 
top
Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships
Services
Business Challenges

Digital Transformation

Security

Automation

Gaining Efficiency

Industry Focus